Prawidłowo wypełnione dokumenty stanowią jeden z podstawowych warunków uczestnictwa na obozie. W tym celu prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie na nasz adres e-mail: kalina[at]obozy-sportowe.info

KARTA KWALIFIKACYJNA – w karcie należy wpisać termin i tytuł imprezy.
UMOWA – druk zgłoszenie


Integralną część umowy stanowią załączniki
: warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, regulamin obozu oraz informacja o ubezpieczeniu za granicą.

– Warunki uczestnictwa
– Regulamin obozu
– Informacje o ubezpieczeniu za granicą (tylko w przypadku wyjazdów ZA GRANICĘ!)

Oryginały dokumentów należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu wyjazdu.

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina