Zapytanie ofertowe w ramach projektu: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.

Załączniki:

Zapytanie_ofertowe – Dostawa materiałów budowlanych część III z dnia 09.11.2020 r.

Raport z publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki do Zapytania ofertowego – Dostawa materiałów budowlanych – Część III

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Dostawa materiałów budowlanych – Część III

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina