w ramach projektu:

„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.06.2020 – Dostawa materiałów budowlanych – Część II

Zapytanie_ofertowe – Dostawa materiałów budowlanych część II z dnia 29.05.2020 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego – Dostawa materiałów budowlanych – Część II

______________________________________

Unieważnienie postępowania – Dostawa materiałów budowlanych część II z dnia 12.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.06.2020

Zapytanie_ofertowe – Dostawa materiałów budowlanych część II z dnia 16.06.2020 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego – Dostawa materiałów budowlanych – Część II – z dnia 16.06.2020

_______________________________________

Zapytanie_ofertowe – Dostawa materiałów budowlanych część II z dnia 16.06.2020 r. – po zmianach

Załączniki do Zapytania ofertowego – Dostawa materiałów budowlanych – Część II – po zmianach

Zmiana zapytania ofertowego (Część II) z dnia 23.06.2020 r.

_______________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Dostawa materiałów budowlanych – Część II

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina