1„Dostawa materiałów budowlanych (Część I)”

w ramach projektu:

„Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.03.2020 r.
  2. Zapytanie_ofertowe – z dnia 18.03.2020 r.
  3. Załączniki do zapytania ofertowego – z dnia 18.03.2020
  4. Zmiana zapytania ofertowego
  5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Dostawa materiałów budowlanych – Część I

 

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina