POBIERZ

• Pobierz KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ – w karcie należy wpisać termin i tytuł imprezy


• Zgłoszenie uczestnika – UMOWA

Integralną częścią umowy są załączniki: Informacje o ubezpieczeniu za granicą i warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Informacje o ubezpieczeniu za granicą 

Warunki uczestnictwa w imprezie


UWAGA!
Zgłoszenie dziecka lub osoby dorosłej do imprezy organizowanej przez Farmę Kalina jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa przedstawionych w REGULAMINIE.
Regulamin obozu