Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Lider Pojezierza”
poprzez przebudowę i rozbudowę budynku jednorodzinnego
wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na ośrodek
wypoczynkowo-kolonijny oraz uruchomienie wędzarni ryb
przy ośrodku Farma Kalina

  • Cel operacji: Rozwinęcie działalności gospodarczej Farmy Kalina w ramach priorytetu 4
    „Zwiekszenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie
    Operacyjnym „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w zakresie działania 4.2
    „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.
  • Beneficjent: Damian Rybacki Farma Kalina, Łasko 29E, 73-240 Bierzwnik
  • Wysokość dofinansowania: 

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina