„Wdrożenie unikatowej w skali europejskiej spakietyzowanej oferty turystycznej bazującej na walorach naturalnych przez przedsiębiorstwo DAMIAN RYBACKI FARMA KALINA”

Cel projektu: Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz stworzenie dogodnych warunków rozwoju turystyki aktywnej.

Planowane efekty: W ramach projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa – spakietyzowana oferta turystyczna.

Wartość projektu: 3 493 407,71 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 494 717,85 PLN

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina