PŁATNOŚĆI LATOPŁATNOŚCI ZIMA
Płatności za obozy letnie prosimy dokonać na wskazany przez Organizatora nr konta bankowego. W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz terminu wyjazdu ( można również dopisać profil obozu). Prosimy o terminowe regulowanie płatności, aby móc skorzystać z proponowanych z tego tytułu zniżek. Zniżki łączą się.

Wystawiamy faktury VAT. W tym celu prosimy o wysłanie na nasz adres e-mail danych potrzebnych do wystawienia dokumentu oraz podać treść: tytułem/za….
Płatności za obozy zimowe prosimy dokonać na wskazany przez Organizatora nr konta bankowego. W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz terminu wyjazdu ( można również dopisać profil obozu). Prosimy o terminowe regulowanie płatności, aby móc skorzystać z proponowanych z tego tytułu zniżek. Zniżki łączą się.

Wystawiamy faktury VAT. W tym celu prosimy o wysłanie na nasz adres e-mail danych potrzebnych do wystawienia dokumentu oraz podać treść: tytułem/za….

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina