Prosimy, aby leki były spakowane w osobną torebkę i dokładnie opisane ( dawkowanie) oraz przekazane kierownikowi lub wychowawcy w dniu wyjazdu. Ponadto prosimy o wpisanie wszystkich informacji dotyczących leków do karty kwalifikacyjnej. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

WAŻNE!!! Dawkowanie wszystkich leków musi być potwierdzone przez lekarza.

Zapewniamy opiekę medyczną na wszystkich organizowanych przez Farmę Kalina obozach sportowych oraz imprezach turystycznych:
– na terenie Polski – w miejscowych ośrodkach zdrowia, szpitalach lub prywatnych gabinetach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Ubezpieczenie NNW – za granicą- zgodnie z umową generalną podpisaną z Towarzystwem Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA, w wyznaczonych gabinetach oraz tzw. wizyty domowe; wszelkie opłaty pokrywa ubezpieczenie od KL zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, bardzo prosimy o skrupulatne wypełnienie karty kwalifikacyjnej w punkcie dotyczącym stanu zdrowia. Prosimy wskazać na wszelkie dolegliwości lub choroby, w szczególności przewlekłe, z którymi dziecko się boryka. To pozwoli nam uniknąć potencjalnych przykrych i stresujących przede wszystkim dla dziecka, sytuacji.

 

ZIELONE SZKOŁY w Farma Kalina