Dokumentacja

Farma Kalina posiada Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego

Farma Kalina posiada Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie obozy zgłaszane są do kuratorium oświaty.